Naturvidenskab, G

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du får en bred naturfaglig viden, der gør det muligt for dig at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.
Naturvidenskab integrerer emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi og giver dig et grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.
For at tilegne dig en bred, naturfaglig viden skal du arbejde med
Grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel
Kemiske reaktioner
Energi, herunder fotosyntese
Kroppens organer og kredsløb
Ernæring og fordøjelse
Vejr og klima
Brug af kort og globus
Vands kredsløb
Solsystemet
It indgår i undervisningen og bruges i forbindelse med skriftlige opgaver og præsentationer, dataopsamling og informationssøgning.

Eksamen:
Der afholdes en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudover skal du ikke opfylde nogen særlige krav.