Ansøgnings- og handelssbetingelser

Luk fane

Produktinformation:

På www.shop.vucklar.dk kan du se de hold, som tilbydes. Ud for hvert fag oplyses fagbeskrivelse og adgangskrav. 

Der er kun mulighed for tilmelding til HF-enkeltfag via webshoppen. Øvrige fag søges via Studievejledningen. Du kan bestille tid her:  https://www.vucklar.dk/vejledning/book-en-tid/

For yderligere oplysninger kan der sendes en mail til vucklar@vucklar.dk

www.vucklar.dk ejes og drives af HF & VUC Klar, CVR-nr.: 29542589, Herrestræde 11, 4200 Slagelse, tlf. 5855 5050 og e-mailadresse: vucklar@vucklar.dk

Priser:

Alle priserne er fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser. I forbindelse med udstedelse af nye bekendtgørelser kan der ske ændringer i priserne, der kan betyde at priserne reguleres med krav om efterbetaling eller tilbagebetaling af for meget indbetalt beløb.

Ansøgning/Bestilling:

Ved ansøgning via webshop til HF-enkeltfag:
På www.shop.vucklar.dk ser du undervisningstilbud og priser. Vær opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer i omfanget af undervisningstilbud.

En bindende aftale mellem dig og HF & VUC Klar er først endeligt indgået, når du modtager en godkendelse på din ansøgning.

Ved ansøgning via studievejledningen:
Du kan læse mere om ansøgning via Studievejledningen her: https://www.vucklar.dk/vejledning/studievejledning-vuc/

En bindende aftale mellem dig og HF & VUC Klar er først endeligt indgået, når HF & VUC Klar har registreret din betaling.

Betaling:

Ved ansøgning via webshop til HF-enkeltfag:
Vi modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard samt MobilePay. Betaling sker, når du modtager en godkendelse pr. mail fra VUC Vestsjælland Syd.

Ved ansøgning via studievejledningen:
Vi modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard samt MobilePay. Vær opmærksom på, at du først er sikret en plads på det/de ønskede hold, når din betaling er registreret, og der stadig er ledig plads på hold. Er holdet fyldt op, vil du stå på betalt venteliste og blive flyttet på holdet, så snart der er plads.

Generelle betingelser:
De kontooplysninger, der indtastes ved ansøgningen, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det kun er dig og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved betaling via Dankort, Visa og MasterCard trækkes beløbet fra din konto, så snart VUC Vestsjælland Syd optager dig på det/de valgte hold.

Fortrydelsesret:

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter, pengene er hævet eller reserveret på dit betalingskort eller via MobilePay. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Bemærk, at beløbet for visse korttyper først frigives op til 30 dage efter reservationen.

Hvis du fortryder din tilmelding, har du mulighed for at få din deltagerbetaling retur, hvis du skriftlig annullerer din tilmelding fx på e-mail til vucklar@vucklar.dk senest 14 dage før holdet/holdenes opstart. Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular, som du finder her

Tilmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, tilbagebetales deltagerbetaling ikke ved framelding.  

Forbehold for ændringer:

HF & VUC Klar forbeholder sig ret til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for køb på dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer. HF & VUC Klar forbeholder sig desuden ret til at ændre i holdenes oprettelse, herunder nedlæggelse grundet for få tilmeldinger, mødetidspunkter, undervisere, etc.

Ved nedlæggelse af hold tilstræbes det at give et tilbud om optagelse på et andet hold. I modsat fald tilbagebetales det indbetale beløb.

Videregivelse af oplysninger:

HF & VUC Klar administrerer vi undervisningen i et studieadministrativt system, som du også får adgang til. Her vil du kunne se dine karakterer, skema, lektier osv. Det er vigtigt, at du ved, at du med accept af disse betingelser også samtykker til, at dit navn, adresse og telefonnummer må vises for andre kursister i vores studieadministrative system. Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger, skal du meddele dette til din studievejleder.

Studieordensregler:

Som studerende på HF & VUC Klar har du pligt til selv at gøre dig bekendt med vores regler og forventninger. Læs vores Studie- og ordensregler her.

Tro og love:

Ved tilmelding afgiver du på tro og love oplysninger om tidligere uddannelser og pensionsforhold. Såfremt der er fejl i de afgivne oplysninger, vil du blive efteropkrævet en yderligere deltagerbetaling.

Links:

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk