Dramatik, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget dramatik på C-niveau får du indsigt i grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med fysiske udtryk, dialoger, improvisation og rollespil.

Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i et grundniveau.

Du lærer at arbejde kreativt og selvstændigt i samspil med andre omkring en scenisk opgave.

I undervisningen gennemgås to teaterhistoriske perioder, hvoraf den ene er før og den anden efter år 1900.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen indeholder arbejde med enkle øvelser og et selvstændigt projektarbejde.

I projektet skal du enten alene eller sammen med andre lave en mindre produktion. Du skal i en logbog formulere din eller din gruppes idé og beskrive den løbende arbejdsproces. Endvidere skal du opbygge en portfolio med materialer fra centrale dele af hele stoffet.

Der bruges it i undervisningen, blandt andet til informationssøgning på internettet.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven er todelt og varer i alt ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der er ca. 15 minutter til hver prøvedel.

Den første del er en praktisk prøve, der kan foregå i gruppe eller enkeltvis. Du/I skal her vise hele eller dele af det afsluttende projekt samt deltage i en efterfølgende faglig samtale med eksaminator og censor. Skolen beslutter, om denne samtale skal foregå individuelt eller i gruppe.

Den anden del er en individuel mundtlig prøve uden forberedelsestid, blandt andet med inddragelse af din portfolio.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.