Dansk, F

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du arbejder med det danske sprog og med at bruge sproget bevidst såvel mundtligt som skriftligt.
Blandt andet lærer du at skrive og læse forskellige slags tekster og få overblik over indholdet. Du bliver bedre til fx at udtrykke dig godt og klart både mundtligt og skriftligt og til at begrunde et synspunkt og vælge sprog, der passer til situationen.
For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:
Skriftsprog og talesprog
Retskrivning og grammatik
Ældre og nyere tekster
Aviser/tidsskrifter
Kommunikation og argumentation
Sprog og stil
Ordbøger og håndbøger
I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.
Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen:
Der afholdes ikke prøve efter dansk, niveau F.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til dansk, niveau G.