Dansk, Basis

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Basisniveau i dansk er det mest grundlæggende niveau. Du lærer at læse, stave og skrive. Du får også undervisning i grammatik.
Du arbejder med det danske sprog og lærer, hvordan du formulerer dig mundtligt og skriftligt. Derudover lærer du også om ordenes betydning.
For at få viden om, hvordan sproget kan bruges i tale og skrift, arbejder du blandt andet med:
Skriftsprog og talesprog
Læsning
Sproglig klarhed
Grammatik
Ord og betydning
Kommunikation
Ordbøger
I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Eksamen:
Der afholdes ikke prøve efter dansk, basis.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til, at du kan læse, tale og forstå dansk.